Titaniumdioxide in Capsules

Titaniumdioxide in Capsules

Waarom mag Titaniumdioxide niet meer in Capsules zitten?

Laten we eerst uitleggen wat het stofje Titaniumdioxide nou eigenlijk inhoudt.

Titaniumdioxide (TiO2) is een natuurlijk voorkomend mineraal dat veelvuldig wordt gebruikt als een wit pigment in diverse industrieën. Het is chemisch stabiel en het is een ideaal pigment om helder wit of ondoorzichtige kleuren te verkrijgen. 
Het ziet eruit als een wit poeder.

                             Titanium dioxide

Titaniumdioxide wordt voornamelijk gebruikt als een pigment in verf, coatings, kunststoffen, papier en textiel. Het biedt uitstekende dekkracht, helderheid en duurzaamheid aan deze materialen. Daarnaast wordt het veelvuldig gebruikt in cosmetica, zoals zonnebrandcrème, vanwege zijn vermogen om UV-straling te reflecteren en te verstrooien, waardoor het bescherming biedt tegen schadelijke zonnestraling.

Waarom werd er gebruik gemaakt van Titaniumdioxide in Lege Capsules?

Titaniumdioxide wordt soms gebruikt in capsules als een kleurstof. Het wordt toegevoegd om de capsules een witte of heldere kleur te geven. Het gebruik van titaniumdioxide als kleurstof in voedingssupplementen en medicijncapsules is echter niet zonder controverse.

                  

Capsule Maten

Waarom mag het niet meer worden gebruikt?

Sommige studies hebben gesuggereerd dat consumptie van grote hoeveelheden titaniumdioxide mogelijk schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Er zijn zorgen geuit over de potentiële toxiciteit van titaniumdioxidedeeltjes, vooral in de nanopartikelvorm. Deze zorgen hebben geleid tot discussies over de veiligheid en regelgeving van het gebruik van titaniumdioxide als voedingsadditief.

Het is belangrijk op te merken dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en andere regelgevende instanties titaniumdioxide als veilig beschouwen binnen bepaalde grenzen voor dagelijkse inname. Desalniettemin zijn sommige landen begonnen met het beperken van het gebruik van titaniumdioxide in voedingssupplementen en levensmiddelen.

Sinds wanneer is titaniumdioxide in voedingsmiddelen verboden?

Vanaf 14 januari 2022 is het gebruik van titaniumdioxide in voedingsmiddelen officieel verboden. Er geldt een overgangsperiode tot 7 augustus 2022. Na die datum mogen producenten geen voedingsmiddelen met titaniumdioxide meer op de Europese markt brengen. Het verbod heeft mogelijk ook gevolgen voor andere producten waar titaniumdioxide in kan zitten. Dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en speelgoed.

Overgangsperiode en controle

Producenten hebben tot 7 augustus 2022 de tijd gekregen om hun voedingsmiddelen aan te passen. Na 7 augustus 2022 mogen er geen voedingsmiddelen met E 171 meer op de markt komen. Winkels die producten al in de schappen hebben, mogen ze nog wel verkopen. Maar dat mag alleen nog tot de uiterste gebruiks- of houdbaarheidsdatum.

 

             

Wil je titaandioxide vermijden?

Kies dan voor Capsules die geen titaandioxide bevatten, zoals

Onzeker of E 171 schade aan DNA veroorzaakt

Er zijn aanwijzingen dat E 171 het DNA in levende cellen kan beschadigen. Het lichaam kan deze schade repareren, maar soms lukt dat niet. De DNA-schade kan dan in de loop van tijd leiden tot kanker. Of dat gebeurt, hangt af van meerdere factoren zoals:

  • de eigenschappen van een stof.
  • hoeveel u ervan binnen hebt gekregen.
  • uw levensstijl (bijvoorbeeld roken, alcohol drinken en bewegen) en uw eigen aanleg.

Voor titaniumdioxide weten we niet zeker of het schade aan DNA veroorzaakt, ondanks dat hier onderzoeken naar zijn gedaan. Sommige onderzoeken laten zien dat het wel genotoxisch is en andere onderzoeken niet. Het is daarom ook niet zeker of titaniumdioxide kanker kan veroorzaken.

Ophoping in het lichaam

Onderzoek door het RIVM* in samenwerking met anderen laat zien dat titaniumdioxidedeeltjes lang in het lichaam blijven zitten. Daardoor kunnen titaniumdioxidedeeltjes in organen ophopen. Deze ophoping betekent niet automatisch dat er een risico voor de gezondheid is. Het geeft wel aan dat hier goed naar gekeken moet worden. Daarom is onderzoek naar langdurige blootstelling belangrijk.

Het RIVM* heeft in 2016 met computermodellen een schatting gemaakt van het aantal titaniumdioxidedeeltjes in verschillende organen van de mens. Deze schatting gaat uit van inslikken door voedsel, voedingssupplementen en tandpasta. Dat laatste is vooral belangrijk bij kleine kinderen. Het RIVM vergeleek het geschatte aantal deeltjes in de lever met het aantal dat bij proefdieren problemen in de lever veroorzaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat effecten op de lever niet kunnen worden uitgesloten.

Deeltjes in organen van de mens

In 2018 hebben het RIVM* en het onderzoeksinstituut WFSR voor het eerst titaniumdioxide laten zien in de lever en milt van mensen. Minstens een kwart van de gevonden titaniumdioxidedeeltjes bleken nanodeeltjes te zijn. De gemeten hoeveelheden in de milt komen overeen met de schatting met de computermodellen. In de lever maten de onderzoekers iets meer dan geschat met de computermodellen.

De gevonden aantallen van titaniumdioxidedeeltjes in de lever van de mens leidde in proefdieren niet tot gezondheidseffecten. Maar het is wel hoger dan wat het RIVM veilig vindt voor mensen. Dat komt doordat er bij het bepalen van een veilige waarde altijd uitgegaan wordt van mogelijke verschillen in gevoeligheid tussen mens en dier en tussen verschillende mensen.

*Bronvermelding RIVM

Terug naar blog